Om några år är jag bara aska i en urna i ditt museum av drömmar